Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Więcej w temacie metody kasowej na flobo.io.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy nieraz znajdują się w położeniu, kiedy muszą co jakiś czas upominać się od kontrahenta przelewu opłaty za wykonane usługi czy też sprzedane produkty. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze radząca sobie firma może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość naszych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne sygnowanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego śledzenia otrzymywanych należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Z kolei już przy stu lub więcej dokumentach nadzór przelewów pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]