Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Szukasz szczegółowych wiadomości o automatycznej windykacji? Skieruj się na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/

Jest dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika różne czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Gdy ta strategia windykacji nie przyniesie efektu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w ustalonym terminie na ogół rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość spłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od klienta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, określając między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, jeśli wyliczone wyżej działania nie przyniosą pożądanego efektu, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach bywa także przyczyną istotnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]