Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Dalsze informacje o bezpłatnym generatorze not księgowych.

Przedsiębiorcy wcześniej czy później zawsze trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać niezwłocznie czy wykorzystać jako jeden z etapów procedury upominawczej?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez obowiązku uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez szmat czasu dobrych relacji partnerskich. Przecież zwłoka we wniesienia należności może być kwestią prostego niedopatrzenia bądź krótkotrwałych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Skorzystaj generatora not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która wyposażona jest też w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]