Ekologiczne przetwory – co znajdziesz na ich etykiecie

Ekologiczne przetwory – co znajdziesz na ich etykiecie

Dowiedz się, gdzie kupić ekologiczne przetwory, wejdź na artmankiszonki.pl.

Od dynamicznego rozwoju przemysłu żywieniowego, który obserwujemy od zeszłego wieku, produkty spożywane przez nas każdego dnia zaczęto nagminnie wypełniać licznymi związkami wydłużającymi ich świeżość. Lecz wraz z rosnącym zainteresowaniem odbiorców odnośnie tego, co konsumują i jak może to wpływać na ich samopoczucie, ostatnio coraz częściej szukają oni towarów wyprodukowanych z ekologicznej żywności.

Żywność ekologiczna – rośliny uprawiane według głównych norm rolnictwa ekologicznego

Aby konkretny produkt sprzedawany w Polsce mógł mienić się „ekologicznym”, musi spełnić kilka wymogów. Żywność ekologiczna oraz przetwory z niej wytwarzane muszą pozyskać stosowne certyfikaty nadawane przez desygnowane do tego laboratoria. Kluczowym jednak atrybutem spożywczych wyrobów eko jest to, że zastosowane do ich przyrządzenia owoce i warzywa uprawiano z zachowaniem wszystkich reguł rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie korzystali z chemicznych pestycydów ani nawozów mogących negatywnie oddziaływać nie tylko na samopoczucie ludzi, ale które również szkodzą ekosystemowi. Niektóre wszak nawozy wywołują zasolenie gleby lub zanieczyszczają wody gruntowe, a opryski upraw syntetycznymi pestycydami nierzadko skutkują śmiercią pożytecznych pszczół. Natomiast ekologiczna uprawa sprawia, że rośliny posiadają niższą zawartość metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to oznacza, iż mniej tych niezdrowych substancji przeniknie do ustroju ich konsumentów.

Jak musi być oznakowana zdrowa żywność?

Przetwory ekologiczne podlegają nieustannej kontroli na każdym etapie produkcji, w tym też w trakcie magazynowania i przewozu. Co kluczowe, gdy artykuł spełnia kryteria, jego wytwórca obok rutynowych informacji między innymi o możliwych alergenach, warunkach składowania, wadze netto, kraju pochodzenia ingredientów i dacie zdatności do spożycia, musi też koniecznie wskazać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej ten produkt oraz umieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, a więc kształt liścia ułożony z gwiazd na zielonym tle. Szukając żywności ekologicznej należy zatem czytać uważnie etykiety wyrobów, a nabywając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy opublikował on na stronie informację o otrzymanych certyfikatach.

Nasz adres:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]