Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Zamów badania psychologiczne Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego rodzaju badaniom. Są one konieczne w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać więc, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. W toku badań ważny jest wiek osoby badanej, bo badane parametry słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, lecz jeśli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania każdego roku.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]