Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/ceny/, aby uzyskać informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się Polski na biznes z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze realizują mnóstwo specjalistycznych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że w sieci łatwo wyszukać darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko obowiązkowe, przykładowo jeżeli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Elementy mające wpływ na koszt przekładu

Finalną cenę translacji dokumentu determinują przytoczone niżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest zasadniczo o wiele tańsza niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (angielski, szwedzki) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo tematyka tekstu. Translacja referatów medycznych, kontraktów handlowych albo prac akademickich wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej branży, ale również stosowną wiedzę, by trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować portfel na wyższe ceny.

Przekład zwykły a przysięgły

Warto dodać, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak prawo jazdy bądź dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu oddzielny numer, jak również zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, oryginału lub kopii. Tłumacze przysięgli najczęściej określają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie niezbędności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]