Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Dalsze informacje o ochronie osób i mienia Kraków na sed-hut.pl.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można także zakupić system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć chroniony budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Nasz adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]