Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – do czego jest upoważniony?

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – do czego jest upoważniony?

Chcesz skontaktować się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków? Zajrzyj tu.

Ubiegłe lata to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia nauki lub pracy w naszym kraju.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Białorusi bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]